-SISUD- ziyaretci defteri

Hoşgeldiniz, ziyaretçi defterimize birşeyler yazmayı unutmayın
475
Naci yardımcı
30 Ocak 2014 13:12
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM BURAYA DİKKATİNİZİ ÇEKMEK İSTERİM
Müdür olabiliyorsunuz fakat md.yrd. olamıyorsunuz.Sayılanlar arasında bütün unvanlar var bizler yokuz.Arcıca Siv. Sav. Uz. İçin fakülte mezunu olmak yetiyor.Ama Bizlerin atamasındaki genel şartlardan ve Kanunlarımızdan bahsedilmiyor. Fakat 3 ncü bende sayılan Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik merkezindeki Müdür YRd.lığı için 5018 .Sayılı kanundaki aranan bütün şartlarla beraber

e) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.
f) Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak.

b) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, APK uzmanı, araştırmacı, eğitim uzmanı, muhasebeci, matematikçi, kimyager, uzman, şef, koruma ve güvenlik şefi, sosyal güvenlik kontrol memuru veya icra memuru kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,
3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; bu bendin (1) numaralı alt bendine ilave olarak araştırmacı, uzman, muhasebeci veya şef unvanında en az iki yıl, kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
474
Naci Yardımcı
30 Ocak 2014 13:10
c) Uzman kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Şef kadrosunda en az iki yıl hizmeti bulunmak veya memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, mütercim, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunmak,
ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
d) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
473
Naci Yardımcı
30 Ocak 2014 13:10
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:
a) Şube müdürü ve sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı, uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, APK uzmanı, araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, muhasebeci, şef, istatistikçi, çözümleyici, programcı, matematikçi, kimyager, tekniker, diyetisyen, sosyal çalışmacı veya çocuk gelişimcisi kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,- (İKİ (2) YIL HİZMETİ OLAN KAZANIRSA ATANABİLECEKMİ. Yani Şef için 2 veya 4 yıl uzmanlar için 6-8 yıl hizmet şartları belli peki Tabip,Diş tb. Mühendis vs. için öyle bir şart olmadığına göre 2 yıl hizmeti olan atanır manasını taşımaktadır.Bu da genel yönetmeliğe aykırıdır,
472
Naci Yardımcı
30 Ocak 2014 13:08
Görev Yeri: Ankara
HAKSIZ (Mantıksızca) BİR YÖNETMELİK DAHA Değerlendirmeyi sizler yapın.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
30/OCAK /2014
Hizmet grupları ve unvan değişikliğine tabi kadrolar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Uzman
c) Savunma hizmetleri grubu;
1) Sivil savunma uzmanı,

471
engin
30 Ocak 2014 08:37
E-Posta Adresi: engin_0070hotmail.com
FLAŞ.....FLAŞ.....FLAŞ....FLAŞ

DAĞ FARE DOĞURDU ALLAH ANALI BABALI BÜYÜTSÜN.NE OLDUĞUNU BİLMEDEN HABER YAPARSANIZ ŞİMDİ SÖYLEYECEĞİNİZ BİR ŞEY KALMAZ BÖYLE SUSAR OTURURSUNUZ.
Cevap: A. Hamdi TÜRKÖZÜ ( 02-02-2014 18:28 )
Engin bey, meslektaşmıyız, değilmiyiz bilmiyorum çünkü isminizden başka bir şey yok. Dernek olarak biz oturmuyoruz, oturacak zamanımız da olmuyor. Ancak, siz göremiyorsanız yapacak bir şey yok. Bunca zaman dernekçe verilen mücadelede, sizin katkınız ne oldu? Şunu unutmamalı bir gün biz haklı çıkarsak mücadeleden galip çıkarsak, o zaman cevabınız ne olacak?
470
Hacı GÜZEL
29 Ocak 2014 16:01
Görev Yeri: Şanlıurfa E-Posta Adresi: hacıgüzel61hotmail.com
Değerli Sisud Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu Arkadaşlar, Bugüne Kadar Vermiş Olduğunuz, Samimi Mücadeleden dolayı hepinizi Sevgi ve Saygıyla selamlıyorum. 2014 ün ilk mesai gününde yaptığınız görüşmeler sonucunda; derneğimizce 1 yıldır büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürdüğünüz statü ve mali haklarımız ile ilgili yapılan çalışmaların sonuç verdiğini, 5902 de yapılan bir düzenleme ile hak ettiğimiz şekilde statü ve özlük haklarımızın yasada yer aldığı ve bu düzenlemenin şu anda Başbakanlık' ta, Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir ATALAY' ın makamında olduğu ve çok yakın bir zamanda yasanın Bakanlar Kuruluna gideceğini Derneğimizce uzun zamandır kararlılıkla yürüttüğünüz çalışmaların sonuna gelmiş bulunuyoruz.04.01.2014 flaş haber Söylenildi. Ancak Taşrada olduğumuz için sonucunu merakla bekliyoruz bizlerleri aydınlatırsanız memnun oluruz
469
Recep TÜKEL
29 Ocak 2014 14:12
Görev Yeri: Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğ E-Posta Adresi: uzmanrecep78hotmail.com
Hiç değilse 5902 sayılı yasa ile ilgili meclise tasarı olarak geldiğinde bizim ile ilgili gelmesi beklenen maddeler yoksa bile torba yasa görüşülürken öneri ile de olsa sokma şansımız devam eder. Şu zamanda seçim dolayısı ile bölgelerinde sık sık ziyaretlerde bulunan bakanlara ve milletvekillerine ama ilgili partilerin il başkanları veya bire bir tanıdığı olan milletvekilleri ile konuyu görüşür gerekirse dernek adına randevu alır ve dernek yöneticilerimiz ile temasa geçer. Biz sivil savunma uzmanlarının nasıl eğitim gördüğünü ve yükselme yönetmeliği ile yükselme sınavına girerek bu hakkı nasıl kazandığımızı anlatılması gerekir. Bu konuda bakanlara veya milletvekillerine konu hakkında bir dosya ile gidilirde çok yerinde olur.
Sevgili derneklerimiz ve sayın uzmanlarımız lütfen son şansımızı iyi kullanalım, biraz gayret edelim, her şeyin bir kırılma noktası vardır.
Recep TÜKEL
Karabük Kamu Hastaneleri Sivil Savunma Uzmanı Cep : 0505382 1871
468
Recep TÜKEL
29 Ocak 2014 14:11
Görev Yeri: Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğ E-Posta Adresi: uzmanrecep78hotmail.com
Bu zamanda aklı selim olacak derneklerimizin bir araya gelerek strateji belirleyerek bir şeyler yapmaları lağzım. 6 ayda bir önemli bir makamla görüşüp ötesini beklemekle olmaz, bu şekilde bir yere varamayız. Benim şu naçizane önerim var. Sizler Dernek yöneticileri olarak derneğimiz kanalı ile bir organizasyon yaparak tarafınızdan hazırlanarak bakanlara milletvekillerine sunduğunuz dosyanın bir örneğini derneğimiz sitesinden yayınlasanız ve seçim dönemi dolayısı ile seçim bölgelerinde bulunan milletvekillerine, bakanlara bizler ulaştırsak sizlere destek olsak kötü olmaz. Maliye Bakanlığına, Sayın Beşir Atalay’a vb. gibi birçok kişiye bizler ulaşamayız ama bölge milletvekilleri çok rahat bir şekilde ulaşır. Bu şekilde uğraşırsak zaman geçmeden torba yasa içine belki girebiliriz.
467
Recep TÜKEL
29 Ocak 2014 14:10
Görev Yeri: Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğ E-Posta Adresi: uzmanrecep78hotmail.com
Sayın Dernek yöneticilerimiz ve Sevgili arkadaşlar bildiğiniz üzere bizler ile ilgili kanun tasarısı meclise sevk edildi edilecek dedik büyük umut bağladık ama şimdi meçhulde ve muhtemelen bu gidişatla fos çıkacak. Bildiğiniz üzere 663 sayılı kanunla sağlık bakanlığında müdür ve müdür yardımcıları araştırmacı kadrosuna atılarak büyük bir kayıp yaşamışlardı. Ama bu arkadaşlar bir dernek kurarak hak arayışına girdiler ve bir yıllık zaman zarfında en son tam gün yasası ile ilgili çıkan torba kanunda haklarını kısa sürede aldılar. Bizim derneğimiz hatta iki ayrı telden çalan derneğimiz var. Sayın dernek yöneticilerimiz sizlere şunu söylemek istiyorum, bizler yurdun dört bir köşesinde bulunan arkadaşlarımız ile görüşüyoruz ve genel görüş şudurki iki başlılığı isteyen yok. Ben yaptım sen yaptın diye sidik yarışına girmeyelim lütfen.
466
zekayi KÜÇÜK
29 Ocak 2014 10:54
Görev Yeri: Balıkesir E-Posta Adresi: zekaikucuk_hotmail.com
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, yakınlarına Allah sabırlar versin.
Sayfalar: 1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 112
Siteye geri dön
Ziyaretçi Defteri | Bilgisayar | Bilgisayar Forumu - Onaysız mesaj sayısı : 2