Son ziyaretiniz: Zaman: 26 Eyl 2016, 03:52


Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 3 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Access'de Tablo Oluşturma
MesajGönderilme zamanı: 20 May 2010, 16:06 
Bit
Kullanıcı avatarı
Mesajlar: 19
Tablo nedir?
Tablo, çalışanlar veya ürünler gibi belirli bir konuyla ilgili veriler içerir. Tablodaki her kayıt, belirli bir çalışan gibi tek öğe hakkında bilgiler içerir. Kayıtlar ad, adres ve telefon numarası gibi alanlardan oluşur. Kayıt genellikle satır olarak, alan da genellikle sütun olarak bilinir.Kayıt veya satır
Alan veya sütun

Veritabanınız, her biri farklı bir konu hakkında bilgiler depolayan birçok tabloyu içerebilir. Her tablo, metin, sayı, tarih ve resimler dahil olmak üzere farklı türde birçok alan içerebilir.

Aşağıdaki listede, oluşturabileceğiniz bazı genel tablo örnekleri gösterilmektedir.

Şirketinizin müşterilerini ve onların adreslerini listeleyen bir müşteri tablosu
Sattığınız ürünlerin, her öğenin fiyatını ve ve resmini içeren bir kataloğu
Görevleri ve son tarihleri izleyen bir görevler tablosu
Donanım stoğu veya eldeki stok
Doğruluğunu sağlamak ve sonradan çok fazla değişiklik yapmak zorunda kalmamak için veritabanınızı dikkatle planlamanız ve tasarlamanız gerekir. Veritabanınızı planlama ve tasarlama hakkında bilgi için, Veritabanı tasarımında temel bilgiler başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Yeni tablo oluşturma
İlişki listesi gibi basit bir veritabanı yalnızca tek bir tablo kullanabilir. Ancak birçok veritabanı, birkaç tablo kullanır. Yeni bir veritabanı oluşturduğunuzda, bilgisayarınızda, tablolarınız dahil olmak üzere, veritabanınızdaki tüm nesneler için bir kap gibi davranan yeni bir dosya oluşturursunuz.

Yeni bir veritabanı oluşturarak, varolan veritabanına tablo ekleyerek veya tabloya başka bir veri kaynağından alarak veya bağlayarak tablo oluşturabilirsiniz (Microsoft Office Excel 2007 çalışma kitabı, Microsoft Office Word 2007 belgesi, metin dosyası veya başka bir veritabanı gibi. Yeni bir veritabanı oluşturduğunuzda, sizin için otomatik olarak yeni bir boş tablo ekler. Daha sonra alanlarınızı tanımlamayı başlatmak için veri girebilirsiniz.

Yeni veritabanında yeni bir tablo oluşturma
Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Yeni'yi tıklatın.
Dosya Adı kutusunda bir dosya adı yazın. Konumu değiştirmek için, klasör simgesini tıklatarak göz atın.
Oluştur komutunu tıklatın.
Yeni veritabanı açılır ve Tablo1 adlı yeni bir tablo oluşturularak Veri Sayfası görünümünde açılır.
Varolan veritabanında yeni bir tablo oluşturma
Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Aç'ı tıklatın.
Aç iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.
Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'yu tıklatın.


Veritabanına yeni bir tablo eklenir ve Veri Sayfası görünümünde tablo açılır.
Sayfanın Başı

Tablo şablonunu temel alan bir tablo oluşturma
Kişiler, Görevler, Sorunlar, Olaylar veya Varlıklar tablosu oluşturmak üzere, bu konular için Office Access 2007 ile birlikte gelen tablo şablonlarıyla işe başlamak isteyebilirsiniz. Tablo şablonları, aynı adlı Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 listeleriyle uyumlu olmak üzere tasarlanmıştır.

Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Aç'ı tıklatın.
Aç iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.
Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda Tablo Şablonları'nı tıklatın ve sonra da listedeki kullanılabilir şablonlardan birini seçin.


Seçtiğiniz tablo şablonu temel alınarak yeni bir tablo eklenir.
Sayfanın Başı

Tablo oluşturmak için alma veya bağlama

Başka yerde depolanmış bilgileri alarak veya bunlara bağlayarak tablo oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir Excel çalışma sayfasında, SharePoint listesinde, XML dosyasında, başka bir Access veritabanında, bir Microsoft Office Outlook 2007 klasöründe ve çeşitli başka kaynaklarda bulunan bilgileri alabilir veya bunlara bağlayabilirsiniz. Bilgileri alırken, geçerli veritabanındaki yeni bir tabloda, bilgilerin kopyasını oluşturursunuz. Bunun aksine, bilgilere bağladığınızda, geçerli veritabanında, başka yerde depolanmış olan varolan bilgilere canlı bağlantıyı temsil eden bağlı bir tablo oluşturursunuz. Bu nedenle, bağlı tablodaki verileri değiştirdiğinizde, onu özgün kaynakta da değiştirirsiniz; ancak bazı özel durumlar vardır (aşağıdaki nota bakın). Bilgiler, başka bir program kullanılarak özgün kaynakta değiştirildiğinde, bu değişiklik bağlı tabloda görülebilir.


Not Bazı durumlarda, özellikle veri kaynağı bir Excel çalışma sayfasındayken, bağlı tablo üzerinde veri kaynağınızda değişiklik yapamazsınız.


Dış verileri alarak veya bunlara bağlayarak yeni tablo oluşturma
Varolan bir veritabanını kullanmak için, Dosya menüsünden Aç komutunu tıklatın.
Aç iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.
Yeni bir veritabanı oluşturmak için, Dosya menüsünden Yeni komutunu tıklatın.
Dosya Adı metin kutusuna bir dosya adı yazın. Konumu değiştirmek için klasör simgesini tıklatın.
Oluştur komutunu tıklatın.
Yeni veritabanı açılır ve Tablo1 adlı yeni bir tablo oluşturularak Veri Sayfası görünümünde açılır.
Dış Veri sekmesinde, Al grubunda, kullanılabilen veri kaynaklarından birini tıklatın.


İletişim kutularındaki yönergeleri izleyin.
Access yeni tabloyu oluşturur ve Gezinti Bölmesi'nde görüntüler.
Not Ayrıca, Oluştur sekmesindeki bir komutu kullanarak SharePoint listesi alabilir veya ona bağlayabilirsiniz. Ayrıntılı yönergeler için aşağıdaki bölüme bakın.

Sayfanın Başı

SharePoint listesini temel alan bir tablo oluşturma
Veritabanınızda SharePoint listesinden alan veya ona bağlayan bir tablo oluşturabilirsiniz. Liste önceden varolabilir; bu durumda ondan alabilir veya ona bağlayabilirsiniz ya da yeni bir özel liste veya önceden tanımlanmış bir şablonu temel alan yeni bir liste oluşturabilirsiniz. Office Access 2007'deki önceden tanımlanmış şablonlar Kişiler, Görevler, Sorunlar ve Olaylar'ı içerir.

Önce, tabloyu oluşturmak istediğiniz veritabanını açın.

Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Aç'ı tıklatın.
Aç iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.
Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda SharePoint Listeleri'ni tıklatın.

Daha sonra aşağıdakilerden birini yapın:

Bir şablonu temel alarak listeyi oluşturma
Kişiler, Görevler, Sorunlar veya Olaylar seçeneğini tıklatın.
Oluştur Yeni Liste iletişim kutusunda, listenin yer almasını istediğiniz SharePoint sitesinin URL'sini yazın. Yeni SharePoint listesinin adını ve açıklamasını da girin.
Bağlı tablonun oluşturulduktan sonra açılmasını isterseniz Bittiğinde listeyi aç onay kutusunu seçin (varsayılan olarak seçilidir). Aksi takdirde, onay kutusunu temizleyin.
Tamam düğmesini tıklatın.
Yeni özel liste oluşturma
Özel seçeneğini tıklatın.
Yeni Liste Oluştur iletişim kutusunda, listenin yer almasını istediğiniz SharePoint sitesinin URL'sini yazın. Yeni SharePoint listesinin adını ve açıklamasını da yazın.
Bağlı tablonun oluşturulduktan sonra açılmasını isterseniz Bittiğinde listeyi aç onay kutusunu seçin (varsayılan olarak seçilidir). Aksi takdirde, onay kutusunu temizleyin.
Tamam düğmesini tıklatın.
Varolan listeden veri alma
Varolan SharePoint Listesi seçeneğini tıklatın.
Dış Veri Al iletişim kutusunda, listeyi içeren SharePoint sitesinin URL'sini yazın.
Kaynak verileri geçerli veritabanında yeni bir tabloya al seçeneğini tıklatın.
İleri düğmesini tıklatın.
Almak istediğiniz SharePoint listelerinin yanındaki bir onay kutusunu seçin.
Tamam düğmesini tıklatın.
Varolan bir listeye bağlama
Varolan SharePoint Listesi seçeneğini tıklatın.
Dış Veri Al iletişim kutusunda, listeyi içeren SharePoint sitesinin URL'sini yazın.
Bağlı tablo oluşturarak veri kaynağına bağla öğesini tıklatın.
İleri düğmesini tıklatın.
Bağlamak istediğiniz SharePoint listelerinin yanındaki bir onay kutusunu seçin.
Tamam düğmesini tıklatın.
Sayfanın Başı

Veri Sayfası görünümündeki bir tabloya alan ekleme
İzlemek istediğiniz bilgi öğelerini alanlarda (sütunlar da denir) depolarsınız. Örneğin, Kişiler tablosunda diğerlerinin yanı sıra Soyad, Ad, Telefon Numarası ve Adres için alanlar oluşturabilirsiniz. Ürünler tablosu için Ürün Adı, Ürün Kimliği ve Fiyat oluşturabilirsiniz.

Alanları dikkatle seçmeniz önemlidir. Örneğin, hesaplanmış bir değeri depolamak için alan oluşturmak genellikle kötü bir fikirdir. Bunun yerine, genel olarak gerektiğinde değeri Office Access 2007'nin hesaplamasını sağlayabilirsiniz. Alanları seçerken, bilgilerin en küçük kullanışlı parçalarını depolamaya çalışın. Örneğin, TamAd yerine Soyad ve Ad'ı depolamayı düşünün. Genel olarak söylendiğinde, bir bilgi öğesi üzerinde raporlama, sıralama, arama veya hesaplama yapmanız gerekirse, onu kendi başına bir sütuna koyun. Veritabanı tasarlama ve alanları seçme hakkında daha fazla bilgi için, Veritabanı tasarımında temel bilgiler başlıklı makaleye bakın.

Bir alanın belirli tanımlayıcı özellikleri vardır. Örneğin, her alan, alanı bir tablo içinde benzersiz şekilde tanımlayan bir Ad'a sahiptir. Alanın, depolanacak bilgilerle eşleşecek şekilde seçilen bir veri türü de vardır. Veri türü, depolanabilen değerler ve gerçekleştirilebilen işlemlerin yanı sıra her değer için ne kadar depolama alanı ayrılacağını da belirler. Her alanın, alanın görünümünü ve davranış özelliklerini tanımlayan, özellikler denen ilişkili bir ayar grubu da vardır. Örneğin, Biçim özelliği bir alanın ekran yerleşimini (görüntülendiğinde nasıl görünmesi gerektiğini) tanımlar.

Yeni bir tablo oluşturduğunuzda, Tablo Veri Sayfası görünümünde açılır. Yeni alan ekleyin sütununa bazı bilgiler yazarak hemen bir alan ekleyebilirsiniz.Varolan tabloya yeni alan ekleme
Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Aç'ı tıklatın.
Aç iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.
Gezinti Bölmesi'nde, kullanılabilir tablolardan birini çift tıklatarak açın.
Verilerinizi, Yeni alan ekleyin sütun başlığının altındaki hücreye yazın.
Yeni bir tabloya yeni alan ekleme
Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Aç'ı tıklatın.
Aç iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.
Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'yu tıklatın.


Access veritabanına yeni bir tablo ekler ve onu Veri Sayfası görünümünde açar.

Verilerinizi, Yeni alan ekleyin sütun başlığının altındaki hücreye yazın.
Yeni sütuna veri girdiğinizde, Office Access 2007, alana uygun veri türünü tanımak için, yazdığınız bilgileri kullanır. Örneğin, sütuna 1/1/2006 gibi bir tarih yazarsanız, Office Access 2007 girdiğiniz bilgileri görür, onu bir tarih olarak tanır ve alanın veri türünü Tarih/Saat olarak ayarlar. Access, girdiklerinizden veri türünü tahmin etmek için yeterli bilgi alamazsa, veri türü Metin olarak ayarlanır.

Aşağıdaki tabloda, Veri Sayfası görünümünde otomatik veri türü algılamasının nasıl çalıştığı gösterilmektedir.


Aşağıdakileri yazarsanız: Office Access 2007 aşağıdaki veri türünde bir alan oluşturur:
Barış Metin
http://www.deracan.com
Herhangi bir geçerli Internet protokolü öneki kullanabilirsiniz. Örneğin, http://, https:// ve mailto: geçerli öneklerdir.
Köprü
50000 Sayı, Uzun Tamsayı
50.000 Sayı, Uzun Tamsayı
50.000,99 Sayı, Çift
50000,389 Sayı, Çift
31/12/2006
Tanınan tarih ve saat biçimleri, sizin kullanıcı yerel ayarlarınızdır.
Tarih/Saat
31 Aralık 2006 Tarih/Saat
10:50:23 Tarih/Saat
10:50 Tarih/Saat
17:50 Tarih/Saat
12,50 YTL
Tanınan para birimi simgesi sizin kullanıcı yerel ayarlarınızdandır.
Para Birimi
21,75 Sayı, Çift
%123,00 Sayı, Çift
3,46E+03 Sayı, Çift


Office Access 2007, veri türünü belirlemeye ek olarak, girdiğiniz değere göre Biçim özelliğini ayarlayabilir. Örneğin, 10:50 am yazarsanız, Access Tarih/Zaman veri türünü ve Biçim özelliğini Orta Uzunlukta Saat değerine ayarlar.

Alanın veri türünü ve biçimini kesin şekilde ayarlayarak, Office Access 2007'nin yaptığı seçimi geçersiz kılmak isterseniz, Veri Sayfası sekmesindeki Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda bulunan komutları kullanarak bunu yapabilirsiniz.

Veri türünü kesin şekilde ayarlama
Veri Sayfası sekmesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda Veri Türü'nü tıklatın.


İstediğiniz veri türünü tıklatın.
Biçimi kesin şekilde ayarlama
Veri Sayfası sekmesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda Biçim'i tıklatın.
İstediğiniz biçimi tıklatın.
Yeni alan ekleyin başlığının altındaki hücreye bilgiler yazarak bir alan eklediğinizde, Office Access 2007, alana otomatik olarak bir ad atar. Bu adlar, ilk alan için Alan1, ikinci alan için Alan2 ile başlar ve bu şekilde devam eder. Daha açıklayıcı alan adları kullanmak iyi bir yöntemdir. Başlığını sağ tıklatıp, ardından kısayol menüsünde Sütunu Yeniden Adlandır öğesini tıklatarak alanı yeniden adlandırabilirsiniz.

Alan adları, boşluklar dahil olmak üzere en fazla 64 karakterden (harfler veya sayılar) oluşur. Kayıtları görüntülerken veya düzenlerken alanları kolaylıkla tanımlayabilmeniz için onlara açıklayıcı adlar vermeye çalışmalısınız. Örneğin, Soyadı, Adres ve Ev Telefonu gibi alan adları kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Alan şablonlarını kullanarak alan ekleme
Bazen önceden tanımlanmış bir alan listesinden seçmek, el ile alan oluşturmaktan daha kolaydır. Önceden tanımlanmış alan listesinden seçmek için Alan şablonları görev bölmesini kullanabilirsiniz. Office Access 2007, alan oluştururken size önemli ölçüde zaman kazandırabilecek bir yerleşik alan şablonları kümesiyle birlikte gelir. Alan şablonu kullanarak yeni bir alan oluşturmak için, Alan Şablonları bölmesini görüntüler ve ardından Veri Sayfası görünümünde açılan tabloya bir veya daha fazla şablonu sürükleyip bırakırsınız.

Alan şablonu, alanı açıklayan önceden tanımlanmış bir özellik kümesidir. Alan şablonunun tanımı, alan adı, veri türü, alanın biçim özelliğine ait ayarı ve ayrıca, birlikte alındıklarında, yeni bir alan oluşturulmasının temeli olarak işlev gören bir model oluşturan diğer alan özelliklerinin sayısını da içerir.

Tablonuzun Veri Sayfası görünümünde olmasına dikkat edin.
Veri Sayfası sekmesinin Alanlar ve Sütunlar grubunda Yeni Alan'ı tıklatın.


Alan Şablonları bölmesi görüntülenir.

Alan Şablonları bölmesinde bir veya daha fazla alan seçin ve onları tabloya sürükleyin. Ekleme satırı görüntülendiğinde, alanları konumlarına bırakın.
Alanlar veri sayfasında görüntülenir.
Alan şablonları modellerdir. Kendisinden yeni bir alan oluşturabildiğiniz temeli sağlarlar. Ancak, kendisinden yeni bir alan oluşturabildiğiniz tek temel bu değildir. Alan şablonundan yeni bir alan oluşturmaya ek olarak, başka bir tablodaki varolan bir alandan da yeni bir alan oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Varolan bir tablodan alan ekleme
Birden çok tablo içeren bir veritabanı kullanıyorsanız, başka bir tablodan alan ekleyebilirsiniz. Aslında, bu tablolardan bazılarının ilişkili olmaları olasıdır. İlişkisel veritabanında, bilgileri konu temelinde ayrı tablolarda depolarsınız ve ardından veritabanı yönetim sisteminize, bilgileri gereken şekilde bir araya getirmek için gereksinim duyduğu şeyleri sağlamak üzere ilişkileri tanımlarsınız. Office Access 2007, başka bir ilişkili tablodan ekleyerek veya ilişki oluşturmadığınız başka bir tablodan ekleyerek yeni bir alan oluşturmanızı sağlar. Veritabanınızdaki diğer tablolarda kullanılabilen alanları gösteren Alan Listesi'ni kullanarak alanı eklersiniz.Alan Listesi bölmesini açma
Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Aç'ı tıklatın.
Aç iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.
Gezinti Bölmesi'nde, varolan alan eklemek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.
Tablo, Veri Sayfası görünümünde açılır.

Veri Sayfası sekmesinin Alanlar ve Sütunlar grubunda Varolan Alanları Ekle'yi tıklatın.


Alan Listesi bölmesi görüntülenir.
Alan Listesi bölmesi, veritabanınızdaki tüm diğer tabloları kategoriler şeklinde gruplandırılmış olarak listeler. Veri Sayfası görünümünde bir tabloyla çalışırken, Alan Listesi bölmesinde iki kategori belirir: İlgili tablolardaki kullanılabilir alanlar ve Diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar. İlk kategori, açmış olduğunuz tablonun ilişkili olduğu tüm tabloları listeler. İkinci kategori, tablonuzun ilişkili olmadığı tabloların tümünü listeler.

Tablo ilişkileri hakkında daha fazla bilgi için, İlişki oluşturma, düzenleme veya silme başlıklı makaleye bakın.

Tablonun yanındaki artı işaretini (+) tıklattığınızda, o tablodaki tüm kullanılabilir alanların listesini görürsünüz. Tablonuza alan eklemek için, istediğiniz alanı Alan Listesi bölmesinden Veri Sayfası görünümündeki tabloya sürükleyip bırakın.

Alan Listesi bölmesinden alan ekleme
Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Aç'ı tıklatın.
Aç iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.
Gezinti Bölmesi'nde, varolan alan eklemek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.
Tablo, Veri Sayfası görünümünde açılır.

Veri Sayfası sekmesinin Alanlar ve Sütunlar grubunda Varolan Alanları Ekle'yi tıklatın.


Alan Listesi bölmesi görüntülenir.

Bir tablodaki alanların listesini görüntülemek için o tablonun yanındaki artı işaretini (+) tıklatın.
İstediğiniz alanı Alan Listesi bölmesinden Veri Sayfası görünümündeki tabloya sürükleyin.
Ekleme satırı görüntülendiğinde, alanı konuma bırakın.


Arama Sihirbazı başlatılır.

Sihirbazı tamamlamak için yönergeyi izleyin.
Alan, sihirbazı tamamlamanızdan sonra Veri Sayfası görünümündeki tabloda belirir.

Not İlişkisiz bir tablodan bir alanı sürükleyip bıraktığınızda ve ardından Arama Sihirbazı'nı tamamladığınızda, Alan Listesi bölmesindeki tablo ile açtığınız tablo arasında yeni bir bir-çok ilişkisi otomatik olarak oluşturulur.


Sayfanın Başı

Veri Sayfası görünümünde bir alanın veri türünü ayarlama
Office Access 2007, Veri Sayfası görünümünde oluşturduğunuz alanın veri türünü otomatik olarak algılamakla yararlı bir görev yapar. Ancak bazen, Access'in verdiği kararı geçersiz kılmanız gerekir. Örneğin, sattığınız ürünleri tanımlamaya yarayan, varolan ürün kimlikleriniz olabilir. Veri Sayfası görünümünde bir tabloya 1003 gibi bir sayısal kimlik yazarsanız, otomatik veri türü algılama özelliği alan için sayısal veri türü ayarlar. Ancak, yalnızca aritmetik hesaplamalarda yer alan alanlar için sayısal veri türü kullanmanız gerekir. Genelde ürün kimliği gibi tanımlayıcılar Metin veri türü olarak depolanmalıdır.

Alanın veri türünü ve biçimini kesin şekilde ayarlayarak, Office Access 2007 uygulamasının yaptığı seçimi geçersiz kılmak isterseniz, Veri sekmesinin Veri Türü ve Biçimlendirme grubundaki komutları kullanarak bunu yapabilirsiniz.

Veri türünü kesin şekilde ayarlama
Veri Sayfası sekmesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda Veri Türü'nü tıklatın.


İstediğiniz veri türünü tıklatın.
Doğru veri türünü belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Biçimi kesin şekilde ayarlama
Veri Sayfası sekmesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda Biçim'i tıklatın.
İstediğiniz biçimi tıklatın.
Aşağıdaki tabloda Office Access 2007'deki alanlar için kullanılabilir veri türleri açıklanmaktadır.


Veri türü Depolanan Boyut
Metin Alfasayısal karakterler
Hesaplamalarda kullanılmayan metin veya metin ve sayılar için kullanın (örneğin, bir ürün kimliği).
En fazla 255 karakter.
Not Alfasayısal karakterler (255 karakterden daha uzundur) veya zengin metin biçimli metin.
255 karakterden daha uzun metin için veya zengin metin biçimlendirme kullanan metin için kullanın. Notlar, uzun açıklamalar ve kalın veya italik gibi biçimlendirmesi olan paragraflar, Not alanı kullanabileceğiniz yararlı örneklerdir.
Bir denetimde 65.535 karakterini görüntüleyebileceğiniz en çok 1 gigabayt karakter veya 2 gigabayt depolama (her karakter için 2 bayt).
Sayı Sayısal değerler (tamsayılar veya kesirli değerler).
Parasal değerler dışındaki hesaplamalarda kullanılacak sayıların depolanması için kullanın (parasal değerlere ait veri türü için Para Birimi'ni kullanın).
1, 2, 4 veya 8 bayt veya yineleme kimliği kullanılırken 16 bayt.
Tarih/Saat Tarihler ve saatler.
Tarih/saat değerlerinin depolanması için kullanın. Depolanan her değerin hem tarih bileşenini hem de saat bileşenini içerdiğini unutmayın.
8 bayt.
Para Birimi Parasal değerler.
Parasal değerlerin depolanması için kullanın (para birimi).
8 bayt.
Otomatik Sayı Kayıt eklenirken Office Access 2007 uygulamasının otomatik olarak eklediği benzersiz sayısal değer.
Birincil anahtar olarak kullanılabilen benzersiz değerlerin oluşturulması için kullanın. OtomatikSayı alanlarının ardışık olarak belirtilen bir miktarda artırılabildiğini veya rasgele seçilebildiğini unutmayın.
Yineleme kimliği için kullanılırken 4 bayt veya 16 bayt.
Evet/Hayır Boolean değerleri.
Evet/Hayır veya Doğru/Yanlış gibi iki olası değerden birini içerebilen Doğru/Yanlış alanları için kullanın.
1 bit (8 bit = 1 bayt).
OLE Nesnesi OLE nesneleri veya diğer ikili veriler.
Diğer Microsoft Windows uygulamalarından OLE nesnelerinin depolanması için kullanın.
En çok 1 gigabayt.
Ek Resimler, Görüntüler, İkili dosyalar, Office dosyaları.
Bu, dijital görüntülerin ve her tür ikili dosyanın depolanması için tercih edilen veri türüdür.
Sıkıştırılmış ekler için 2 gigabayt. Sıkıştırılmamış ekler için, ekin sıkıştırılabilme derecesine bağlı olarak yaklaşık 700k.
Köprü Köprüler.
URL (Tekdüzen Kaynak Konumu Belirleyicisi) üzerinden Web sayfalarına veya UNC (evrensel adlandırma kuralı) biçimindeki bir ad üzerinden dosyalara tek tıklatma ile erişim sağlamak üzere köprülerin depolanması için kullanın. Ayrıca, veritabanında depolanmış Access nesnelerine de bağlayabilirsiniz.
Bir denetimde 65.535 karakterini görüntüleyebileceğiniz en çok 1 gigabayt karakter veya 2 gigabayt depolama (her karakter için 2 bayt).
Arama Sihirbazı Gerçekte bir veri türü olmayıp, Arama Sihirbazı'nı çağırır.
Başka bir tablo, sorgu veya değer listesinde bir değer aramak için birleşik giriş kutusu kullanan bir alan oluşturmak üzere Arama Sihirbazı'nı başlatmak için kullanın.
Tablo veya sorgu temelinde: İlişkili sütunun boyutu.
Değer temelinde: Değeri depolamak için kullanılan Metin alanının boyutu.İpucu Telefon numaraları, parça numaraları ve matematiksel hesaplamalar için kullanmayı planlamadığınız diğer numaralar için Sayı veri türünü değil, Metin veri türünü seçmeniz gerekir.

Metin ve Sayı veri türleri için, AlanBoyutu özellik kutusunda bir değer ayarlayarak alan boyutunu veya veri türünü daha kesin şekilde belirtebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Tablo kaydetme
Bir tabloya alanlar ekledikten sonra, tasarımını kaydetmeniz gerekir. Yeni bir tabloyu ilk kez kaydederken, ona, içerdiği bilgileri açıklayan bir ad verin. Boşluklar dahil en fazla 64 karakter (harfler veya sayılar) kullanabilirsiniz. Örneğin, bir tabloyu Müşteriler, Parça Stoğu veya Ürünler olarak adlandırabilirsiniz.

Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Kaydet'i tıklatın.
-veya-

Tablonun belge sekmesini sağ tıklatıp, ardından kısayol menüsünde Kaydet öğesini tıklatın.

-veya-

Hızlı Erişim Araç Çubuğu öğesinde Kaydet seçeneğini tıklatın.

Tabloyu ilk kez kaydediyorsanız, tablo için bir ad yazıp ardından Tamam öğesini tıklatın.
Sayfanın Başı

Birincil anahtarı ayarlama
Bir tablonun birincil anahtarı, tabloda depoladığınız her satırı benzersiz şekilde tanımlayan bir veya daha çok alandan oluşur. Genellikle, birincil anahtar olarak işlev gören bir kimlik numarası, seri numarası veya kod gibi benzersiz bir tanımlayıcı vardır. Örneğin, her müşterinin benzersiz müşteri kimlik numarasına sahip olduğu bir Müşteriler tablonuz olabilir. Müşteri kimlik alanı, tablonun birincil anahtarıdır.

İyi bir birincil anahtar adayının bazı özellikleri vardır. Birincisi, her satırı benzersiz şekilde tanımlar. İkincisi, hiçbir zaman boş veya sıfır olmaz (her zaman bir değer vardır). Üçüncüsü, seyrek olarak değişir (ideal durumda hiç değişmez). Access, birden çok tablonun verilerini hızlı şekilde bir araya getirmek için birincil anahtar alanları kullanır.

Bir tablo için her zaman birincil anahtar belirtmeniz gerekir. Access otomatik olarak, birincil anahtar için, sorguları ve diğer işlemleri hızlandırmaya yardımcı olan bir dizin oluşturur. Access ayrıca her kaydın birincil anahtar alanında bir değeri olmasını ve bunun her zaman benzersiz olmasını da sağlar.

Veri Sayfası görünümünde yeni bir tablo oluşturduğunuzda, Access sizin için otomatik olarak bir birincil anahtar oluşturur ve ona kimliğe ait bir alan adı ve OtomatikSayı veri türünü atar. Alan, Veri Sayfası görünümünde gizlenir, ancak Tasarım görünümüne geçerseniz onu görebilirsiniz.

Tasarım Görünümüne Geçme
Belge sekmesini sağ tıklatıp, ardından Tasarım Görünümü öğesini tıklatın.
-veya-

Gezinti Bölmesi'ndeki tablo adını sağ tıklatın ve ardından Tasarım Görünümü öğesini tıklatın.

-veya-

Access durum çubuğunda Tasarım Görünümü öğesini tıklatın.
Birincil anahtarı değiştirmek veya kaldırmak için veya henüz bir birincil anahtarı olmayan bir tablonun birincil anahtarını ayarlamak için Tasarım görünümünü kullanmanız gerekir.

Birincil anahtar ayarlama veya değiştirme
Tabloyu Tasarım görünümünde açın.
Birincil anahtar olarak kullanmak istediğiniz alanı veya alanları seçin.
Tek bir alanı seçmek için, istediğiniz alanın satır seçicisini tıklatın.

Birden fazla alanı seçmek için, CTRL tuşunu basılı tutun ve her alanın satır seçicisini tıklatın.

Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, Birincil Anahtar öğesini tıklatın.


Birincil anahtar olarak belirttiğiniz alan veya alanların soluna bir anahtar göstergesi eklenir.
Birincil anahtarı kaldırma
Tabloyu Tasarım görünümünde açın.
Geçerli birincil anahtarın satır seçicisini tıklatın.
Birincil anahtar tek bir alandan oluşuyorsa, o alanın satır seçicisini tıklatın.

Birincil anahtar birden çok alandan oluşuyorsa, birincil anahtardaki herhangi bir alanın satır seçicisini tıklatın.

Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, Birincil Anahtar öğesini tıklatın.


Anahtar göstergesi, önceden birincil anahtar olarak belirttiğiniz alan veya alanlardan kaldırılır.
Not Birincil anahtar ayarlamadan yeni bir tablo kaydedilirken, Access sizden bir tane oluşturmanızı ister. Evet seçeneğini belirlerseniz, Access, her kayıt için benzersiz bir değer sağlamak üzere OtomatikSayı veri türünü kullanan bir kimlik alanı oluşturur. Tablonuzda zaten bir OtomatikSayı alanı varsa, Access birincil anahtar olarak onu kullanır.

Sayfanın Başı

Alan özelliklerini ayarlama
Bilgilerin görünümünü denetleyebilir, yanlış girişleri engelleyebilir, varsayılan değerleri belirtebilir, arama ve sıralamayı hızlandırabilir ve alan özelliklerini ayarlayarak diğer görünüm veya davranış özelliklerini denetleyebilirsiniz. Örneğin, okunmalarını kolaylaştıracak şekilde sayıları biçimlendirebilir veya alana girilecek bilgiler için yerine getirilmesi gereken bir geçerlilik kuralı tanımlayabilirsiniz.

Alanın veri türü, ayarlayabileceğiniz özellikleri belirler. Örneğin, YalnızcaEkle özelliği yalnızca Not veri türüne ayarlanmış bir alan için geçerlidir. Başka veri türlerinin olduğu alanlarda bu özelliği ayarlayamazsınız.

Access, veriler görüntülenirken ve düzenlenirken alan özelliği ayarlarını kullanır. Örneğin, Biçim, Giriş Maskesi ve Resim Yazısı özellikleri, bilgilerinizin tablo ve sorgu veri sayfalarında görünme şeklini etkiler. Ek olarak, tablodaki alanları temel alan yeni formlar ve raporlar üzerindeki denetimler, bu özellik ayarlarını varsayılan olarak devralır. Bir alan için varsayılan değer ayarlamak veya kullanıcının değer girmesini istemek için diğer özellikleri kullanırsınız; tabloya her veri ekleyişinizde veya verileri her düzenleyişinizde Access bu işlemi uygular.

Veri Sayfası görünümünde bir tablo için alan özelliği ayarlama
Tabloyu Veri Sayfası görünümünde açın.
Özelliği ayarlamak istediğiniz alanı tıklatın.
Veri Sayfası sekmesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda, aşağıdaki komutlardan birini seçin:Benzersiz — Dizin özelliğini ayarlar.
Gerekli — Gerekli özelliğinin ayarını değiştirir. Evet olarak ayarlanmışsa, Hayır olarak ayarlanır. Hayır olarak ayarlanmışsa, Evet olarak ayarlanır.
Veri Sayfası görünümündeki kullanılabilir alan özelliklerinin yalnızca birkaçını ayarlayabilirsiniz. Ek alan özellikleri ayarlamak için tabloyu Tasarım görünümünde açmanız gerekir.
Alan özelliklerinin tam listesine erişmek ve onları ayarlamak için Tasarım görünümünü kullanmanız gerekir.

Tasarım görünümünde bir tablo için alan özelliği ayarlama
Tabloyu Tasarım görünümünde açın.
Tablo tasarım kılavuzunun üst bölümünde, özellik ayarlamak istediğiniz alanı tıklatın (veya ok tuşlarını kullanarak alana gidin).
Access, bu alanın özelliklerini tablo tasarım kılavuzunun alt bölümünde görüntüler. Alanın veri türü, ayarlayabileceğiniz özellikleri belirler.
Pencerenin alt bölümünde, Alan Özellikleri altında, ayarlamak istediğiniz alan özelliğinin kutusunu tıklatın. Ayrıca, F6 tuşuna basıp ardından ok tuşlarını kullanarak özelliğe gidebilirsiniz.
Özellik için bir ayar yazın veya özellik kutusunun sağ tarafında bir ok belirirse, özelliğin ayar listesinden seçim yapmak için oku tıklatın.
Aşağıdaki tabloda kullanılabilir alan özellikleri listelenmektedir.


Bu alan özelliği
kullanılarak Bu yapılabilir
AlanBoyutu Metin, Sayı veya OtomatikSayı veri türü olarak depolanmış veriler için en büyük boyutu ayarlama.
Biçim Alanın görüntülenirken veya yazdırılırken görünme şeklini özelleştirme.
OndalıkBasamaklar Sayıları görüntülerken kullanılacak ondalık basamak sayısını belirtme.
YeniDeğerler OtomatikSayı alanının artırılmasını veya bu alana rasgele bir değer atanmasını belirleme.
GirişMaskesi Veri girişini yönlendirmek için düzenleme karakterlerini görüntüleme.
Başlık Formlar, raporlar ve sorgular için etiketlerde varsayılan olarak görüntülenen metni ayarlama.
VarsayılanDeğer Yeni kayıtlar eklenirken bir alana otomatik olarak varsayılan değer atama.
GeçerlilikKuralı Bu alana her değer ekleyişinizde veya değeri her değiştirişinizde doğru olması gereken bir ifade sağlama.
GeçerlilikMetni Bir değerin GeçerlilikKuralı ifadesini ihlal etmesi durumunda görünen metni girme.
Gerekli Bir alana veri girilmesini isteme.
SıfırUzunlukİzni Metin veya Not alanına bir sıfır uzunluklu dize ("") girişine izin verme (Evet seçeneğine ayarlayarak).
Dizin Dizin oluşturarak ve kullanarak bu alandaki verilere erişimi hızlandırma.
UnicodeSıkıştırma Büyük miktarda (> 4.096 karakter) metin depolanırken bu alanda depolanmış metni sıkıştırma.
IMEMode Windows'un bir Asya sürümünde karakterlerin dönüştürülmesini denetleme.
IMESentenceMode Windows'un bir Asya sürümünde karakterlerin dönüştürülmesini denetleme.
AkıllıEtiketler Bu alana akıllı etiket eklemek.
YalnızcaEkle Not alanı için sürüm oluşturmaya izin verme (Evet seçeneğine ayarlayarak).
MetinBiçimi HTML olarak metin depolamak ve zengin biçimlendirmeye olanak vermek için Zengin Metin'i seçin. Yalnızca metin depolamak için Düz Metin'i seçin.
MetinHizala Metnin bir denetim içindeki varsayılan hizalanışını belirtme.
Duyarlık Ondalık ayırıcısının hem sağındakiler, hem solundakiler dahil olmak üzere, izin verilen toplam basamak sayısını belirtme .
Ölçek Ondalık ayırıcının sağında yer alabilecek en fazla basamak sayısını belirtme.


Özellik kutusunda özellik ayarı girmek veya düzenlemek için daha fazla alan isterseniz, ÜSTKRKT+F2 tuşlarına basarak Yakınlaştır kutusunu görüntüleyin. Giriş maskesi veya geçerlilik ifadesi giriyorsanız ve bunu oluşturmak için yardıma gereksiniminiz varsa, uygun oluşturucuyu görüntülemek için özellik kutusunun yanındaki düğmesini tıklatın.

Değişikliklerinizi kaydetmek için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu öğesinde Kaydet'i tıklatın.
-veya-

Tablonun belge sekmesini sağ tıklatıp, ardından kısayol menüsünde Kaydet öğesini tıklatın.

-veya-

Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Kaydet'i tıklatın.
Aşağıdaki tabloda AlanBoyutu, Biçim ve Yeni Değerler alan özellikleri hakkında ek bilgiler sağlanmaktadır.


AlanBoyutu özelliği Açıklaması
Metin 1'den 255'e kadar bir değer girin. Metin alanları 1 - 255 karakter arasında değişebilir. Daha büyük metin alanları için Not veri türünü kullanın.
Sayı Aşağıdakilerden birini seçin:Bayt — 0 - 255 arasında değişen sayısal değerler için. Depolama gereksinimi tek bir bayttır.
Tamsayı — -32.768 - +32.768 arasında değişen sayısal değerler için. Depolama gereksinimi iki bayttır.
Uzun Tamsayı — -2.147.483.648 - +2.147.483.647 arasında değişen sayısal değerler için. Depolama gereksinimi dört bayttır.

İpucu Başka bir tablonun birincil anahtar Otomatik Sayı alanında görüntülenen değerin yabancı bir anahtar olarak depolanması için Uzun Tamsayı kullanın.


Tek — -3,4 x 1038 ve +3,4 x 1038 arasında değişen ve yedi anlamlı basamağa kadar olan sayısal kayan noktalı değerler için. Depolama gereksinimi dört bayttır.
Çift — -1,797 x 10308 ve +1,797 x 10308 arasında değişen ve on beş anlamlı basamağa kadar olan sayısal kayan noktalı değerler için. Depolama gereksinimi sekiz bayttır.
Yineleme Kimliği — Yineleme için gereken genel benzersiz tanımlayıcının depolanması için. Depolama gereksinimi on altı bayttır. .accdb dosya biçiminin kullanıldığı yinelemenin desteklenmediğini unutmayın.
Ondalık — -9,999... x 1027 ve +9,999... x 1027 arasında değişen sayısal değerler için. Depolama gereksinimi on iki bayttır.

Otomatik Sayı Aşağıdakilerden birini seçin:Uzun Tamsayı — Yeni Değerler alan özelliği Artan olarak ayarlandığında 1 ve +2.147.483.648 arasında, Yeni Değerler alan özelliği Rasgele olarak ayarlandığında ise -2.147.483.648 ve +2.147.483.647 arasında değişen benzersiz, sayısal değerler için. Depolama gereksinimi dört bayttır.
Yineleme Kimliği — Yineleme için gereken genel benzersiz tanımlayıcının depolanması için. Depolama gereksinimi on altı bayttır. .accdb dosya biçiminin kullanıldığı yinelemenin desteklenmediğini unutmayın.

Biçim özelliği
Metin Özel biçim tanımlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz: Tablo, form ve raporlardaki verileri biçimlendirme.
Sayı Aşağıdakilerden birini seçin:Genel Sayı — Sayıyı girilirken görüntüler.
Örneğin, 3456,789, 3456,789 olur

Para Birimi — Sayıyı binlik ayırıcısını kullanarak görüntüler ve negatif miktarlar, ondalık ve para birimi simgeleri ve ondalık basamaklar için Denetim Masası'ndaki Bölge ve Dil Seçenekleri'ndeki ayarları uygular.
Örneğin, 3456,789, 3.456,79 YTL olur

Euro — Bölge ve Dil Seçenekleri'nde belirtilen simgeden bağımsız olarak, sayıyı Euro para birimi simgesini kullanarak görüntüler.
Sabit — En az bir basamak görüntüler ve negatif miktarlar, ondalık ve para birimi simgeleri ve ondalık basamaklar için Denetim Masası'ndaki Bölge ve Dil Seçenekleri'ndeki ayarları uygular.
Örneğin, 3456,789, 3456,79 olur

Standart — Sayıyı binlik ayırıcısını kullanarak görüntüler ve negatif miktarlar, ondalık simgeleri ve ondalık basamaklar için Denetim Masası'ndaki Bölge ve Dil Seçenekleri'ndeki ayarları uygular. Bu biçim, para birimi simgesi görüntülemez.
Örneğin, 3456,789, 3.456,79 olur

Yüzde — Değeri 100 ile çarpar ve sayıyı, önüne yüzde işareti eklenmiş olarak görüntüler. Negatif miktarlar, ondalık simgeleri ve ondalık basamaklar için Denetim Masası'ndaki Bölge ve Dil Seçenekleri'ndeki ayarları uygular.
Örneğin 0,3456, %35 olur.

Bilimsel — Değeri standart bilimsel gösterimle görüntüler.
Örneğin 3456,789, 3,46E+03 olur

Tarih/Saat Aşağıdaki önceden tanımlanmış görüntü biçimlerinden birini seçin:Genel Tarih — Kısa Tarih ve Uzun Tarih ayarlarının bir birleşimini kullanarak değeri görüntüler.
Uzun Tarih — Denetim Masası'ndaki Bölge ve Dil Seçenekleri ayarlarından Uzun Tarih ayarını kullanarak değeri görüntüler.
Orta Uzunlukta Tarih — Değeri gg-aaa-yy biçimini kullanarak görüntüler (örneğin 14-Tem-06).
Kısa Tarih — Denetim Masası'ndaki Bölge ve Dil Seçenekleri'nden Kısa Tarih ayarını kullanarak değeri görüntüler.
Uzun Saat — Denetim Masası'ndaki Bölge ve Dil Seçenekleri'nden Saat ayarını kullanarak değeri görüntüler.
Orta Uzunlukta Saat — SS:DD PM biçimini kullanarak değeri görüntüler; burada SS saat, DD dakika, PM ise AM veya PM'dir. Saat 1 - 12 arasında değişebilir. Dakika 0 - 59 arasında değişebilir.
Kısa Saat — SS:DD biçimini kullanarak değeri görüntüler; burada SS saat, DD dakikadır. Saat 0 - 23 arasında, dakika ise 0 - 59 arasında değişebilir.

Evet/Hayır Aşağıdakilerden birini seçin:Doğru/Yanlış — Değeri Doğru veya Yanlış olarak görüntüler.
Evet/Hayır — Değeri Evet veya Hayır olarak görüntüler.
Açık/Kapalı — Değeri Açık veya Kapalı olarak görüntüler.
Not Yukarıdaki Açık, Doğru ve Evet eşdeğerdir. Yanlış, Hayır ve Kapalı da eşdeğerdir.


Yeni Değerler özelliği
OtomatikSayı Aşağıdakilerden birini seçin (yalnızca OtomatikSayı veri türü için):Artan — Değeri 1'den başlatarak her yeni kayıt için 1 birim artırır.
Rasgele — Rasgele bir değerle başlatır ve her yeni kayda rasgele bir değer atar.Sayfanın Başı

Tablo özelliklerini ayarlama
Alan özelliklerine ek olarak, tablonun tümü ve kayıtların tümü için geçerli olan özellikler de ayarlayabilirsiniz. Bu özellikleri tablonun özellik sayfasında ayarlarsınız.

Tablo özelliği ayarlama

Tabloyu Tasarım görünümünde açın.
Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Özellik Sayfası'nı tıklatın.


Tablonun özellik sayfası görüntülenir.

Ayarlamak istediğiniz özelliğin kutusunu tıklatın.
Özellik için bir ayar yazın.
Aşağıdaki tabloda kullanılabilir tablo özellikleri listelenmektedir.

Bu tablo özelliği kullanılarak Bu yapılabilir
Açıklaması Tabloya bir açıklama sağlayın.
VarsayılanGörünüm Tabloyu açarken varsayılan görünüm olarak Veri Sayfası, ÖzetTablo veya ÖzetGrafik ayarlama.
GeçerlilikKuralı Her kayıt ekleyişinizde veya her kayıt değiştirişinizde doğru olması gereken bir ifade girme.
GeçerlilikMetni Bir kayıt GeçerlilikKuralı ifadesini ihlal ettiğinde beliren metin girme.
Filtre Veri Sayfası görünümünde yalnızca eşleşen satırları görüntülemek için ölçütler tanımlama.
SıralamaÖğesi Veri Sayfası görünümünde satırların varsayılan sıralama düzenini belirtmek için bir veya daha çok alan seçme.
AltVeriSayfasıAdı Bir alt veri sayfasının Veri Sayfası görünümünde görüntülenmesinin gerekip gerekmediğini, gerekiyorsa, alt veri sayfasındaki satırlara hangi tablonun veya sorgunun veri sağlaması gerektiğini belirtme.
AltAlanlarıBağla Tablonun birincil anahtar alanlarıyla eşleşen alt veri sayfası için kullanılan tablodaki veya sorgudaki alanları listeleme.
ÜstAlanlarıBağla Bu sayfada alt veri sayfasına ait alt alanlarla eşleşen birincil anahtar alanlarını listeleme.
AltVeriSayfasıYüksekliği Açıldığında tüm kullanılabilir alt veri sayfası satırlarını (varsayılan) göstermek üzere genişletilip genişletilmeyeceğini belirtme veya açıldığında gösterilecek alt veri sayfası penceresinin yüksekliğini ayarlama.
AltVeriSayfasıGenişletilmiş Tabloyu açarken tüm alt veri sayfalarının genişletilip genişletilmeyeceğini belirleme.
Yönlendirme Dilinizin soldan sağa veya sağdan sola okunmasına göre görünüm yönelimini ayarlama.
GörünümleriSharePointSitesindeGörüntüle Veritabanı bir SharePoint sitesinde yayımlanırsa, bu tabloyla ilişkili form ve raporların Windows SharePoint Services uygulamasındaki Görünüm menüsünde bulunması gerekip gerekmediğini belirtme.
YüklerkenFiltreUygula Tablo Veri Sayfası görünümünde açıldığında, Filtre özelliğindeki filtre ölçütlerini otomatik olarak uygulama (Evet seçeneğine ayarlayarak).
YüklemedeSıralama Tablo Veri Sayfası görünümünde açıldığında, SıralamaÖğesi özelliğindeki sıralama ölçütlerini otomatik olarak uygulama (Evet seçeneğine ayarlayarak).

Özellik kutusuna bir ayar girmek veya düzenlemek için daha fazla alan isterseniz, ÜSTKRKT+F2 tuşlarına basarak Yakınlaştır kutusunu görüntüleyin. Bir ifade için GeçerlilikKuralı özelliğini ayarlıyorsanız ve bunu oluşturmak için yardıma gereksiniminiz varsa, İfade Oluşturucusu'nu görüntülemek için GeçerlilikKuralı özellik kutusunun yanındaki düğmesini tıklatın.

Değişikliklerinizi kaydetmek için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu öğesinde Kaydet'i tıklatın.
-veya-

Tablonun belge sekmesini sağ tıklatıp, ardından kısayol menüsünde Kaydet komutunu tıklatın.

-veya-

Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Kaydet'i tıklatın.

_________________
Ben Senin C'de Program Yazabilme İhtimalini Sevdim...
by abujun


Başa Dön
Çevrimdışı Profil Özel mesaj gönder E-posta  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Access'de Tablo Oluşturma
MesajGönderilme zamanı: 20 May 2010, 17:42 
Forum Yöneticisi
Kullanıcı avatarı
Mesajlar: 2545
Access'de tablo oluşturma konusundaki detaylı paylaşımın için teşekkürler tuceatak ;)

Yanlız bir şey rica edeceğim. Bundan sonraki mesajlarında, eğer paylaşacağın metin bunun gibi uzunsa; bir konu başlığı yaratıp parça parça gönderirsen çok daha iyi olur ;) Mesela bu yazının içinde de konu başlıkları var, hepsi aynı başlık içinde ayrı bir mesaj olarak gönderilebilir. Mesaj çok uzun olduğunda aradığını bulmak ve takip etmek zorlaşıyor. Aynı zamanda çok uzun olduğu için sonuna kadar okumak sıkabiliyor :) Ama parça parça olduğunda aradığını bulmak daha kolay oluyor.
Bu mesajı artık bu şekliyle kalsın. Bundan sonrakileri ricamı dikkate alarak gönderirsen çok iyi olur :)

Paylaşımlarının devamını bekliyoruz ;)

_________________
Bilgisayar.gen.al Forumu Yöneticisi


Başa Dön
Çevrimdışı Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Access'de Tablo Oluşturma
MesajGönderilme zamanı: 21 May 2010, 13:30 
Bit
Kullanıcı avatarı
Mesajlar: 19
Peki!! ;) ;) ;) ;)

Tablo oluşturma da püf noktalar vardır işte bunlardan bazıları...

TABLO OLUŞTURMAK

Veritabanında ilk önce tablo oluşturmak gerekir. Tablo oluşturmak için Tablolar bölümünde iken sağ taraftaki Yeni düğmesine basılır. Burada tablo oluşturma seçenekleri gelir. Tablo alanlarını ve alan özelliklerini tek tek kendimiz belirleyeceksek Tasarım görünümü seçeneği seçilerek Tamam düğmesine basılır.Tasarım görünümünde tablo hazırlarken tablonun başlıklarını oluşturacak her bir alanın alan adını, veri türünü ve alanın özelliklerini ayrı ayrı belirleriz.Alan adı verilirken boşluk verilebilir, Türkçe noktalı harf kullanılabilir. Alan adı en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilir.
Veri türleri
O alana girilecek bilginin türünü belirtir. Veri türleri şunlardır :Ø Metin : Alfabetik ve sayısal türde her türlü bilgi girilebilen alan türüdür. En fazla 255 karakter bilgi alır.Ø Not : Bir tablo alanı için metin türünün uzunluğu yetmiyorsa Not türü seçilebilir. Bu tür alanlara 65535 karaktere kadar bilgi girilebilir.Ø Sayı : Tabloda üzerinde işlem yapılabilecek sayısal değerlerin girilebileceği alan türüdür. Sayısal alanların alan boyutunu belirlerken aşağıdaki boyut türleri seçilebilir :- Bayt : 0 ile 255 arasında değer girilebilir.- Tamsayı : -32768 ile 32767 arasında değer girilebilir.- Uzun tamsayı : -2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasında değer girilebilir.- Tek ve Çift : Çok büyük sayılar için ve ondalıklı sayılar için kullanılan veri tipleridir.Ø Tarih/Saat : Tarih ve saat türündeki bilgiler için tanımlanır.Ø Para birimi : Parasal değerler için tanımlanır. Bu tür alanlara 15 basamak tamsayı, ondalıktan sonra da 4 basamak bilgi girilebilir.Ø Otomatik sayı : Bu tür alandaki sayı değeri girilen her kayıtta otomatik olarak artar.Ø Evet/Hayır : Mantıksal alan türüdür. İki ihtimalli bilgiler için kullanılır. Örneğin; Askerliğini yaptı/yapmadı, disiplin cezası var/yok gibi.Ø Köprü : Internet üzerinden bağlantı kurulacak web adresleri girilecekse bunun için köprü türü alan tanımlanır. Bu alandaki bilgiye tıklandığında eğer internet bağlantısı varsa belirtilen web adresine gidilebilir.Ø OLE nesnesi : Veritabanına resim, ses, film gibi nesnelerin eklenmesi için kullanılır.
Alan biçimi
Bir alana girilen bilginin o alandaki yerleşimi ve görünümü alan özelliklerinde biçim özelliği ile gösterilir. Özellikle metin türündeki alanların biçimini tanımlarken aşağıdaki karakterler kullanılabilir :
KARAKTER İŞLEVİ
@ Bir karakterlik bilgi için kullanılır.
< Büyük harfle girilen bilginin küçük harfte görünmesini sağlar.
> Küçük harfle girilen bilginin büyük harfle görünmesini sağlar.
Giriş Maskesi
Bir alana bilgi girişi yaparken kullanıcının bilgi girmesine yardımcı olmak ve sınırlama getirerek yanlış bilgi girilmesini önlemek için oluşturulan bir yapıdır. Giriş maskesi tanımlamak için şu karakterler kullanılabilir:
KARAKTER İŞLEVİ
0 0 ile 9 arasında bir değer girilmesine izin verir. Bu tanımlama yapıldığında bilgi girişi zorunludur.
9 Bu tanımlama yapıldığı zaman bilgi girişi zorunlu değildir. Veya daha az rakam girilebilir. Rakamlar arasında boşluk verilebilir. Bu alana hiç bilgi girilmeden geçilebilir.
# Tek bir rakam veya boşluk girilmesi için kullanılır. Bilgi girişi zorunlu değildir. Tanımlanandan daha az veri girilebilir.
L Sadece alfabetik karakterlerin girişine izin verir. Tanımlandığı adet kadar bilgi girişi zorunludur. Karakterler arasında boşluk verilemez.
? Sadece alfabetik bilgi veya boşluk girişine izin verir. Tanımlandığı adetten daha az bilgi girilebilir.
A Sadece harf ve rakam girişine izin verir. Tanımlandığı sayı kadar bilgi girişi zorunludur.
a Harf, rakam ve boşluk girişine izin verir. Tanımlandığı kadar bilgi girişi zorunlu değildir.
& Herhangi bir karakter girişi yapılabilir. Tanımlandığı adet kadar bilgi girişi zorunludur.
C Herhangi bir karakter girişi yapılabilir. Tanımlandığı adet kadar bilgi girişi zorunlu değildir.
Resim Yazısı

Bilgi girişi sırasında, bilgi alanları tanımlanmış adlarıyla görüntülenir. Eğer bilgi alanının başlığının başka bir metin olması isteniyorsa bu başlığın resim yazısı kutusuna yazılması gerekir.
Varsayılan değer

Hazırlanan bir tabloya bilgi girişi yapılırken o alanda başlangıçta görüntülenmesi istenen değerdir. Bilgi girişi yapılırken
Geçerlik Kuralı
Bir alana girilecek bilgiye giriş sınırlaması getirmek için kullanılan bir özelliktir. Örneğin 0 ile 100 arasında olmasını istiyorsak, “BETWEEN 0 AND 100” veya “>=0 AND <=100” şeklinde değer girilebilir.
Geçerlik metni
Geçerlik kuralı verilen alana bilgi girişi sırasında girilen bilgi bu kurala uymuyorsa ekranda görülecek hata uyarısı bu özellikte belirtilir.
Gerekli
Tablodaki bir alana bilgi girişini zorunlu tutmak istiyorsak bu özellik için Evet seçili olmalıdır.
Sıfır uzunluk izni
Bu özellik sadece metin türü alanlar için geçerlidir. Bu özellik Evet değerini taşırsa ilgili alana bilgi girişi yapmadan geçilebilir.
Sıralı
Tablo kayıtlarının o alandaki bilgiye göre sıralanıp sıralanmayacağı bu özellikte belirtilir. Burada Evet (yineleme var) seçili ise o alana göre sıralama olur ve o alanda aynı değeri taşıyan birden fazla kayıt bulunabilir. Evet (yineleme yok) seçili ise olana göre sıralama yine olur, ancak o alana aynı değeri taşıyan birden fazla kayıt girilemez.
Unicode Sıkıştırma
Bu özellik 2 bytelık bilgiyi 1 byte yer tutacak şekilde sıkıştırır. Bu özellik sadece metin türü alanlarda geçerlidir.

_________________
Ben Senin C'de Program Yazabilme İhtimalini Sevdim...
by abujun


Başa Dön
Çevrimdışı Profil Özel mesaj gönder E-posta  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 3 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz

Aranacak:
Geçiş yap:  
Powered by phpBB